OFERTA SZKOLENIOWA

Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Zapewniamy:
 • Doświadczonych instruktorów
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Nowoczesny sprzęt – wykorzystanie fantomów i defibrylatorów AED
 • Optymalną wielkość grupy
 • Certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Zakres szkolenia

 • Kwestie prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 • Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Bezpieczeństwo własne
 • Ocena przytomności
 • Prawidłowe zgłaszanie zdarzenia na numer alarmowy
 • Wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)
 • Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
 • Opatrywanie ran i tamowanie krwotoków
 • Zabezpieczenie złamań i urazów narządu ruchu
 • Zabezpieczenie oparzeń
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Postępowanie w następujących przypadkach

 • Krwotok z nosa
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Napady drgawek (padaczka, epilepsja)
 • Omdlenia
 • Nagłe stany w cukrzycy
 • Oparzenia i odmrożenia
 • Postępowanie z ranami
 • Porażenie prądem
 • Zatrucia
 • Zadławienia

KURS KPP

Cel:

Przygotowanie przyszłych ratowników do prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy, w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi medycznemu.

Zakres

 Pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Zapewnia wiedzę teoretyczną oraz praktyczną (zajęcia z wykorzystaniem fantomów, AED itp.), Wykorzystanie realistycznych pozoracji, Prowadzony jest przez zespół profesjonalnych instruktorów, Zakończony Egzaminem Państwowym

Szkolenie z pierwszej pomocy z elementami taktyki strzeleckiej

 • Nauka posługiwania się bronią dla każdego
 • Poszerzenie wiedzy i podniesienia swoich kwalifikacji strzeleckich, które przydadzą się w życiu zawodowym
 • Bezpieczna oraz efektywna praca z bronią palną
 • Udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku postrzału

Szkolenie z pierwszej pomocy z elementami taktyki strzeleckiej

 •  Zajęcia na strzelnicy pod okiem doświadczonych instruktorów
 • Właściwe i bezpieczne posługiwanie się bronią
 • Wyćwiczenie postaw strzeleckich
 • Identyfikacja oraz lokalizacja celu
 • Poruszanie się i komunikacja na polu walki
 • Tamowanie masywnych krwotoków
 • Opatrywanie ran przy wykorzystaniu elementów szkolenia ratowników pola walki
 • Realistyczne pozoracje

Pokazy ratownictwa drogowego

 • Szkolenie z pierwszej pomocy połączone z symulacją wypadku komunikacyjnego
 • Połączenie wykładów z zajęciami praktycznymi, w czasie których prowadzone są symulacji zdarzeń drogowych
 • Grupa bierze aktywny udział w udzielaniu pomocy ofiarom zdarzenia

Kontakt

Program szkolenia jest zawsze dopasowany indywidualnie do potrzeb danego klienta. Cena ustalana jest indywidulanie, w zależności od wielkości grupy oraz zakresu szkolenia.

601 340 040 biuro@metromedica.pl

Scroll to Top