Szkolenia specjalistyczne

OFERTA SZKOLENIOWA

Szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Zapewniamy:

• Doświadczonych instruktorów

• Zajęcia teoretyczne i praktyczne

• Nowoczesny sprzęt –

wykorzystanie fantomów i

defibrylatorów AED

• Optymalną wielkość grupy

• Certyfikat potwierdzający zdobyte

umiejętności

GET STARTED NOW

Zakres szkolenia

• Kwestie prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy

• Ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

• Bezpieczeństwo własne

• Ocena przytomności

• Prawidłowe zgłaszanie zdarzenia na numer alarmowy

• Wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)

• Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)

• Opatrywanie ran i tamowanie krwotoków

• Zabezpieczenie złamań i urazów narządu ruchu

• Zabezpieczenie oparzeń

• Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Postępowanie w następujących przypadkach

• Krwotok z nosa

• Obrażenia poszczególnych części ciała

• Zawał mięśnia sercowego

• Napady drgawek (padaczka, epilepsja)

• Omdlenia

• Nagłe stany w cukrzycy

• Oparzenia i odmrożenia

• Postępowanie z ranami

• Porażenie prądem

• Zatrucia

• Zadławienia

Kurs kpp

Cel

Przygotowanie przyszłych ratowników do

prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy,

w szczególności do udzielania osobom w stanie

nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej

pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu

przekazania ich personelowi medycznemu.

Kurs Kpp

Zakres

• Pozwala na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie

z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r.

o Państwowym Ratownictwie Medycznym

• Zapewnia wiedzę teoretyczną oraz praktyczną

(zajęcia z wykorzystaniem fantomów, AED itp.)

• Wykorzystanie realistycznych pozoracji

• Prowadzony jest przez zespół profesjonalnych

instruktorów

• Zakończony Egzaminem Państwowym

Szkolenie z pierwszej pomocy z elementami taktyki strzeleckiej

• Nauka posługiwania się bronią dla

każdego

• Poszerzenie wiedzy i podniesienia

swoich kwalifikacji strzeleckich,

które przydadzą się w życiu

zawodowym

• Bezpieczna oraz efektywna praca z

bronią palną

• Udzielanie pierwszej pomocy

osobom poszkodowanym w

wyniku postrzału

Szkolenie z pierwszej pomocy z elementami taktyki strzeleckiej

• Zajęcia na strzelnicy pod

okiem doświadczonych instruktorów

• Właściwe i bezpieczne posługiwanie

się bronią

• Wyćwiczenie postaw strzeleckich

• Identyfikacja oraz lokalizacja celu

• Poruszanie się i komunikacja na polu walki

• Tamowanie masywnych krwotoków

• Opatrywanie ran przy

wykorzystaniu elementów szkolenia

ratowników pola walki

• Realistyczne pozoracje

Pokazy ratownictwa drogowego

• Szkolenie z pierwszej pomocy połączone z symulacją wypadku

komunikacyjnego

• Połączenie wykładów z zajęciami praktycznymi, w czasie

których prowadzone są symulacji zdarzeń drogowych

• Grupa bierze aktywny udział w udzielaniu pomocy ofiarom

zdarzenia

Kontakt

Program szkolenia jest zawsze dopasowany indywidualnie do potrzeb danego klienta. Cena ustalana jest indywidulanie, w zależności od wielkości grupy oraz zakresu szkolenia.

601 340 040

biuro@metromedica.pl

Scroll to Top