KONSULTING

Oszczędzimy Twój czas

Wyręczając Cię we wszystkim!

Ułatwimy pracę

Dbając o szczegóły!

Pomożemy zwiększyć zyski

Optymalizując procesy!

Zapewnimy bezpieczeństwo

Stosując sprawdzone rozwiązania!

Rozliczenia z NFZ

 • Sprawozdawanie świadczeń medycznych
 • Zgłoszenia zmian do umowy w harmonogramach pracy personelu medycznego oraz wyposażenia (pełna obsługa SZOI, PORTAL)
 • Wystawianie faktur, korekt, tworzenie kolejek oczekujących
 • Informowanie o nowych rozporządzeniach Prezesa NFZ dotyczących zakontraktowanych zakresów świadczeń
 • Monitorowanie konkursów ogłaszanych przez NFZ
 • Korespondencja z oddziałem NFZ
 • Doradztwo, efektywna optymalizacja kontraktów
 • Tworzenie ofert do NFZ
 • Sprawozdania do GUS I MZ

Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia

 • Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Wprowadzanie zmian w księdze rejestrowej
 • Sprawdzanie zgodności księgi rejestrowej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
 • Ochrona Danych Osobowych

 • Audyt przetwarzania danych osobowych, szkolenia
 • Opracowanie wymaganej przepisami dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych
 • Audyt umów z podwykonawcami wraz ze wzorami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Przygotowanie i prowadzenie rejestrów czynności i przetwarzania danych osobowych
 • Weryfikacja w firmie systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Przejęcia przez MetroMedica Sp. z o.o. funkcji i obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Bieżące wsparcie po wdrożeniu RODO (komunikacja z UODO, aktualizacja dokumentacji wewnętrznej, klauzule zgód i inne obowiązki informacyjne)
 • Przygotowywanie wniosków o dotacje

 • Wyszukiwanie wniosków o dotacje (UE, LGD, ZUS itp.)
 • Opracowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami jednostki zarządzającej
 • Doradztwo i prowadzenie uzyskanego finansowania
 • Wnioski o dofinansowanie bez/ze Studium Wykonalności/Biznes Planu
 • Certyfikacja ISO (9001, 14001, 18001)

 • Sprawowanie funkcji pełnomocnika ds. jakości w podmiocie leczniczym
 • Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnej z normą ISO 9001, 14001, 18001
 • Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Audyty i szkolenia
 • Opracowanie dokumentacji jakościowej
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • Sprawowanie funkcji pełnomocnika ds. jakości w podmiocie leczniczym
 • Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością zgodnej z normą ISO 9001, 14001, 18001
 • Wdrożenie dokumentacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Audyty i szkolenia
 • Opracowanie dokumentacji jakościowej
 • Kontakt

  Siedziba Spółki

  ul. Korkowa 37/156
  04-502 Warszawa

  Centrum Operacyjne

  ul. Szaserów 38
  04-306 Warszawa
  (Przy Szpitalu na Szaserów)

  Kontakt

  +48 601 340 040
  biuro@metromedica.pl

  Scroll to Top