Oferta dla firm z zakresu szkoleń pracowników z udzielania pomocy w nagłych wypadkach

Zgodnie z Kodeksem Pracy (art.209) obowiązkiem Pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy jest:

 • zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników
 • zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciw pożarowej.

Wychodząc naprzeciw przytoczonym obowiązkom prawnym Spółka MetroMedica pragnie zaproponować szkolenie, którego zakres obejmuje następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo własne
 • sprawdzanie przytomności
 • prawidłowe zgłoszenie zdarzenia na numery alarmowe
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • posługiwanie się defibrylatorem automatycznym AED
 • pozycja bezpieczna u osoby nieprzytomnej
 • opatrywanie ran i krwotoków
 • zabezpieczenie złamań i innych urazów narządów ruchu
 • zabezpieczenie oparzeń
 • zawał mięśnia sercowego
 • udar (rozpoznanie)
 • napad epilepsji (padaczki)
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Szkolenie trwa ok. 3-4 godziny. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, na której każdy z uczestników w formie ćwiczeń samodzielnie lub zespołowo wykonuje wszystkie czynności omawiane powyżej. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych Ratowników Medycznych, którzy na co dzień pracują w Zespołach Pogotowia Ratunkowego.

Zalecane jest aby grupy szkoleniowe składały się max z 8-10 osób, co pozwoli uczestnikom na dokładniejsze zapoznanie się z praktyczną strona omawianych zagadnień w czasie przeznaczonym na zajęcia. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują zaświadczenie odbycia kursu pierwszej pomocy.

W sprawie terminów szkoleń oraz szczegółów proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Scroll to Top